İçerikte Neler Var?

Yaşlı Turizmi Endüstrisinin Büyümesi İçin Yaşlanan Nüfus Bir Fırsattır

Sadece ekonomiyi büyütmenin değil, aynı zamanda giderek artan yaşlanan nüfusun yaşam kalitesini koruma fırsatı sunmanın da önünü açan, henüz keşfedilmemiş yaşlı turizm pazarından yararlanmak için önemli bir fırsat var.

Avusturalya’daki Edith Cowan Üniversitesi (ECU) tarafından yapılan yeni bir araştırma, artan yaşam beklentisinin ve azalan doğurganlığın küresel nüfusun hızlı yaşlanmasına katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. 2020 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık bir milyarı 60 yaşın üzerinde, 727 milyonu ise 65 yaşın üzerindeydi. Bu rakamların 2050 yılında sırasıyla 2.092 milyar ve 1.6 milyara ulaşması beklenmektedir.

Araştırmalar Japonya, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerin hızlı yaşlanan, hatta aşırı yaşlanan toplumlar olduğunu ortaya koymaktadır. Teknoloji ve tıptaki ilerlemeler yaşam süresini uzatırken, sağlıklı yaşlanma ve sağlıklı yaşam süresinde aynı oranda bir artış sağlamamaktadır. Hızlı yaşlanma 21. yüzyılın en önemli trendlerinden biridir ve bu demografik değişim toplumlar için çok büyük zorluklar yaratmaktadır.

Sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek için toplumlar çapında önemli çabalar var. Burada önemli bir hizmet sektörü olarak turizmin çok önemli rolü vardır ve bu süreç dünyada maalesef yeterince takdir edilmemektedir.

Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizm ve otelcilik, sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yönelik girişimlere katılmakla yükümlüdür. Her ne kadar mevcut turizm ve otelcilik araştırmaları bu niş pazarı tespit etmiş, seyahat davranışlarını anlamaya çalışmış ve yaşlı turizmini önermiş olsa da; yaşlanan nüfusu barındırmak için turizm ve geriatri turizmini arzu eden sektör, hâlâ yaşlı dostu destinasyonlar yaratmaktan çok uzaktır.

Etkili satın alma güçleri, var olan bol boş zamanları ve yüksek seyahat istekleri göz önüne alındığında, yaşlanan nüfus göz ardı edilemez bir turist grubu olarak tanımlanmaktadır.  Ancak yaşlı yetişkinlere yönelik hizmet ayrımcılığı ve turizm eşitsizlikleri hala yaygın bir sorun olarak yaşlı turizmi endüstrisi önünde büyük bir engeldir.

Daha fazla boş zaman ve harcanabilir gelir, yaşlanan nüfusu önemli ve hızla büyüyen bir turist segmenti haline getirmektedir. Ancak daha fazla hassasiyet ve grup çeşitliliği, yaşlı yetişkinlerin seyahat davranışlarını ve psikolojisini karmaşıklaştırmaktadır. Bu iki durumda turizm ürün ve hizmetlere yönelik talebin çeşitlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yaşlı turizmine yönelik daha derinlemesine araştırma yapmak ve bu niş pazarın turizmden keyif almasını sağlamak için daha fazla çaba sarf etmek kaçınılmazdır. Turizm sektörünün yaşlı turizminden yararlanabilmesi için yaşlıların ihtiyaç duyacağı altyapı ve eğitime önemli yatırım yapılması kaçınılmazdır.

Özellikle ön saflarda görev yapan hizmet çalışanları için eğitim çok önemlidir. Bu çalışanlar şu anda belirli sağlık koşulları ile yaşayan insanlarla etkileşim kurmak için gereken bilgi ve deneyime sahip değiller. Yaşlanan nüfus önemli destek gerektiren bir demografik dağılım göstermektedir. Bu demografik dağılımda; toplumda yaşa bağlı ayrımcılık, yaşlı istismarı, şiddet, damgalanma ve farklı bağlamlarda dışlanma gibi çeşitli zorluklar görülmektedir. Bu zorluklar yaşlıların yalnızca temel insan haklarını ihlal etmekle kalmadığı gibi, aynı zamanda topluma tam entegrasyonlarını da engellemektedir.

Yaşlı turizmine odaklanmış ilerlemelere rağmen hizmetlerde ayrımcılığın ve yaşlı bireylere yönelik turizm eşitsizliklerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde hala devam ettiği bilinmektedir.  Yaşlanan nüfus, daha fazla boş zamana ve harcanabilir gelire sahiptir. Yaşlılar çok önemli ve hızla genişleyen bir turist segmentini temsil ederken, bu nüfusun kırılganlığı seyahat davranışlarının anlaşılmasını da zorlaştırmaktadır.

Turizm Sağlıktır

Yapılan araştırmalar seyahatin yaşlı gruplar arasında eşit haklar arayışına katkıda bulunmanın yanı sıra, seyahatin sağlıklı yaşlanmaya potansiyel bir destek olabileceğini ve nüfusun bu kesimi için sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirebileceğini ortaya koymaktadır. Yaşanan COVID-19 süreci, yaşam tarzı ve ekonomik faktörlerin ötesinde turizmin halk sağlığı açısından sağlık değerini vurgulamıştır. Özetle seyahat, tüm insanlar için farmakolojik olmayan bir tedavi olarak bile nitelendirilebilir.

Seyahat; yemek, konaklama, ulaşım, ziyaretler, alışveriş ve eğlenceyi içeren çok bileşenli bir boş zaman etkinliğidir. Sağlıklı yaşlanmayı kolaylaştıracak işlevsel yeteneğe tek boyutlu etkinliklerden daha fazla katkıda bulunabilir. Ancak seyahatin sağlık yararlarına olan ilginin artmasına rağmen turizm ve konaklama literatürünün daha çok genç ve sağlıklı nüfus üzerindeki etkilerine odaklanırken, yaşlı turistler ve sağlıklı yaşlanma üzerindeki potansiyel rolüne daha az odaklandığı görülmektedir.

Turizm, otizm, depresyon, demans ve diğer rahatsızlıkları olan kişilerin ruh sağlığını geliştirme potansiyeline sahiptir ve müzik terapisi gibi diğer farmakolojik olmayan müdahaleler kadar tedavi edici olabilir. Turizm ve tıp bilimlerine karşılık gelen seyahat terapisi, herkes için özellikle de kronik hastalıklar açısından yüksek risk altında olan yaşlanan nüfus için umut verici, farmakolojik olmayan bir önleme ve tedavi işlevi görebilir.  Böylece, yaşlılar için seyahat rolünün daha derinlemesine düşünülmesi ve araştırılması sağlıklı yaşlanmada seyahat terapisinin önemi son derece önemlidir.

Uzm. Dr. Sinan İBİŞ

Medikal Turizm Derneği Başkanı

1963 yılında doğmuş, ilköğretim ve lise eğitimini Trabzon’da yapmış, Karadeniz Bölgesi liseler arası fizik yarışmasında TBTAK birinciliği almış ve Ankara Tıp Fakültesini 1988 yılında bitirmiştir. Türkiye’de çeşitli hastanelerde hekimlik, Başbakanlıkta tabiplik görevleri yürütmüştür ve Ankara Numune Hastanesinde radyoloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.
Kurduğu şirketleri ile özel sektörde ise kozmetoloji, medikal estetik, medikal cihazlar, sosyal dezavantajlı bireylerden özellikle yaşlılar için değer yaratan çözümler ve yenilikçi teknolojilerin ithalatçısıdır. Ayrıca şirketlerinden biri ile ulusal ve uluslararası çeşitli sektörlere fikir ve stratejiler üretmektedir. Diğer bir şirket Flavius Antiaging Kliniği ile ise kozmetoloji, estetik alanlarında yeni cilt ve beden geliştirme konseptleri geliştirmekte, bu hizmetlerden elde edilen deneyimleri hekimlere kazandırmakta ve bu hizmetlerden insanların yararlanması içinde klinik hizmetler sunmaktadır.
Danışmanlık şirketi ile birçok sektöre stratejik planlama, gelişim ve değişim konularında rehberlik etmektedir. Çeşitli Bakanlıklardaki komisyonlarda görev almakta ve ülkemizin geleceğine yönelik konulara karşılıksız olarak danışmanlık desteği vermektedir. Türkiye de yenilikçi ekonomi alanların oluşturulması ve geliştirilmesi için arama çalıştayları, komisyonlar, işbirlikleri ve sektör alanları oluşturmak üzere de çalışmalar yürütmektedir. Küresel Samsung, Microsoft, PricewaterhouseCoopers şirketlerinin Türkiye kamusal ve kurumsal çözüm ortaklığını yürütmüştür.
Şirketleri içerisindeki arge departmanı ile yaşlılar ve engelliler için bilgi ve yaşam destek teknolojileri, medikal atıkların yok edilmesi gibi birçok alanda daha yeni teknolojiler ile çözümler geliştirmektedir. Ayrıca 19 yıldır yürüttüğü medya çalışmaları ile ulusal televizyonlarda yayınlanan Güzel Hayat isimli haftalık TV programının ve nitelikli turizm ile sosyal konularda da belgesel filmlerin yapımcısıdır. Birçok dergide ve bloglar da ise yaşam, teknoloji, inovasyon, çevre, sağlık, nitelikli turizm, yaşam ekonomisi, sosyal sorumluluk gibi alanlarda köşe yazıları yazmaktadır.
Başkanlığını yürüttüğü Medikal Turizm Derneği ile; yaşlı turizminin ve ekonomisinin ülkemizde gelişmesi içinde geleneksel hale gelmiş Uluslararası 3.Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongre‘nin organizatörüdür. Medikal Turizm Derneği ile; tıp turizmi, engelli turizmi, yaşlı turizmi, alternatif turizm, nitelikli turizm ve obezite ile mücadele, organ bağışı, gençlerde girişimcilik, tarımsal inovasyon alanlarında birçok danışmanlık projeleri yürütmüştür ve yürütmeye de devam etmektedir.

1 Yorum
  1. […] kişinin yaşı, sağlık durumu ve mali durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Daha çok yaşlı bir nüfusa hızla koşan dünyamızda artan bakım maliyetleri ile mücadelede, uzun süreli […]

Opinyuya yorum yapın

www.opinyu.com'da yer alan her türlü içeriğin tüm telif hakları Opinyu'ya aittir. www.opinyu.com sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır. Bunlar opinyu.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. www.opinyu.com'daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. Opinyu hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zamanda değişikliğe gidebilir. 

Opinyu bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir. Opinistlerin (Yazarların) İçeriklerindeki Sorumluluk Kendilerine Aittir. İçerikler kesinlikle tavsiye içermemektedir. İçeriklerden edindiğiniz bilgileri uzman kişilere danışmadan uygulamanız zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlardan Opinyu ya da Yazar asla sorumlu tutulamaz. 

©2024 opinyu.com

©2022 opinyu.com

©2024 opinyu.com

©2024 opinyu.com

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account