İçerikte Neler Var?

Finansal Metrikler

MetrikMetrik AçıklamaFormülAçıklama
ABSOrtalama Sepet Hacmi - Average Basket SizeSatılan Ürün Adedi / Kesilen Fatura AdediGenelde e-ticarette kullanılan bir metriktir. Kesilen fatura başına kaç adet ürün teslim edildiğini ölçer. Başka bir deyişle alışveriş işlemi başına ürün adedinde artış veya azalışı ölçer.
ARPACari Başına Gelirler - Average Revenue Per AccountToplam Gelirler / Toplam Cari SayısıBelirli bir dönem içerisinde her bir müşterinin ortalama ne kadarlık alışveriş yaptığını gösteren metriktir. Hedeflemeler açısından çok önemlidir.Belirli bir dönem içerisinde her bir müşterinin ortalama ne kadarlık alışveriş yaptığını gösteren metriktir. Hedeflemeler açısından çok önemlidir.
ARPUKullanıcı Başına Gelirler - Average Revenue Per UserToplam Gelirler / Kullanıcı SayısıBelirli bir dönem içerisinde her bir kullanıcıdan ortalama ne kadarlık bir gelir elde edildiğini gösteren metriktir. Hedeflemeler açısından çok önemlidir.
ARR Annual Recurring Revenue - Yıllık Tekrar Eden GelirlerDönem içerisindeki tüm üyelik ve abonelik gelirlerinin toplamıTekrar eden gelirler dışındaki gelirler hesaba katılmamalıdır. Amaç abonelik ve üyelik gibi belirli bir dönem içerisinde hizmet alan müşterilerin ödediği bedellerin belirlenmesidir.
ASPOrtalama Satış Fiyatı - Average Selling PriceToplam Satış Gelirleri / Satışı Yapılan Toplam Ürün AdediBelirli bir ürün ya da ürün grubu için ölçülebileceği gibi, işletmenin hatta sektörün tamamı için de ölçülebilen çok önemli bir metriktir. Rakip firmalarla karşılaştırma imkanı sunar.
BVPBessemer Etklinlik Skoru - Bessemer Efficiency Score Net Yeni ARR / Net Yıllık Harcamaİşletmenin harcama alışkanlıklarını izleyen metriktir. Her bir birim gelir artışına karşılık ne kadar harcama yapıldığını ölçer.
CACMüşteri Edinme Maliyeti - Customer Acquisition Cost (Satış Giderleri + Pazarlama Giderleri) / Yeni Müşteri Sayısıİşletmenin müşterinin dikkatini çekmekten satın alma için ikna etmeye kadar geçen süreçte yapılan harcamaların müşteri başına tutarını gösterir. Ürün veya hizmet lansmanı dönemlerinde artması, sonraki dönemlerde azalması beklenir.
CACPBMüşteri Edinme Maliyeti Geri Ödeme Süresi - Customer Acquisition Cost Payback PeriodOrtalama CAC / ARPU (ARPA)İşletmenin müşteri edinim maliyetini müşteri başı gelir ile ne kadar sürede karşılayacağını gösteren metriktir.
Cari OranCari Oran - Current RatioDönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlarİşletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına yeterliliğini ölçen metriktir. İşletmelerin kredi analizlerinin yapılmasında cari oran oldukça önemlidir.
CCCNakit dönüşüm süresi - Cash conversion cycleOrtalama Tahsilat Süresi + Stok Devir Hızı - Kısa Vadeli Borç Ödeme SüresiFirmaların işletme sermayesi için kullanılan fonların tekrar nakde dönüş süresi olarak tanımlanmaktadır.
COGSSatılan Malın Maliyeti (SMM) - Cost of Goods SoldDirekt İşçilik Giderleri + Direkt Üretim GiderleriSatılan malın üretiminde katlanılan doğrudan giderlerin toplamıdır.
D/EBorç Özsermaye Oranı - Debt To Equity Ratio(Kısa vadeli yabancı kaynak + uzun vadeli yabancı kaynak) / Öz sermaye.İşletmelerin varlıklarını nasıl finanse ettiklerini gösterir. İşletmenin bulunduğu sektöre göre değişkenlik gösterse de genel olarak 1’i aşmaması beklenir.
EBITDAFAVÖK - Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar - EBITDA - Earning Before Interest Tax Depreciation AmortizationNet Kar + Faiz + Amortisman + VergiÖzellikle yabancı yatırımcıların baktığı metriktir. Vergi ve faizler ülkeden ülkeye değiştiği için faaliyet değerlendirmesi yapılırken daha doğru karşılaştırma imkanı sunar.
EBITDA MarginFAVÖK MarjıFAVÖK / Net satışlarBkz. EBITDA
EPEÇalışan başına harcama - Expenses Per EmployeeDönemdeki toplam operasyonel giderler / ortalama çalışan sayısıİşletmelerin operasyonel giderlerinin çalışan başına ne kadar olduğunu gösterir.
EV/EBITDAFD/FAVÖK İşletmenin Piyasa Değerinin FAVÖK'e Oranı - Enterprise Value / Earning Before Interest Tax Depreciation Amortizationİşletmenin Piyasa Değeri / FAVÖKŞirketin firma değerinin elde edilen FAVÖK değerinin kaç katı olduğunu gösteren metriktir. F/K gibi bir kar çarpanıdır ancak net dönem karı yerine FAVÖK kullanılır.
EV/RFD/Net Satışlar - EV/RevenueFD/Net SatışlarF/K oranının belirli dönemlerde -örneğin pandemi- farklılıklar göstermesi sebebiyle kullanılan metriktir.
LTVMüşteri Yaşam Boyu Değeri - Customer Lifetime ValueOrtalama müşteri başı gelir X (1/Churn rate) X (Brüt kâr marjı %)İşletmenin bir müşteriden elde edebileceği toplam geliri gösterir. İşletmeler bu metriği en değerli müşteri segmentlerini belirlemek için izlerler.
LTV / CACMüşteri Yaşam Boyu Değeri / Müşteri Edinim MaliyetiLTV / CACTeorik olarak bir müşteriden elde edilecek yaşam boyu değerinin o müşteriyi edinme maliyetinin ne kadar üstünde ya da altında olduğunu gösteren metriktir.
MarkupBrüt Kar Marjı - Gross MarginBrüt Kar / Toplam SatışlarBrüt satış karı satışlar ile satışların maliyeti arasındaki farktır. Satışların ne kadarının üretim maliyetini ne kadarlık kısmının brüt satış karını oluşturduğunu gösterir.
MRRMonthly Recurring Revenue - Aylık Tekrar Eden GelirlerDönem içerisindeki tüm üyelik ve abonelik gelirlerinin toplamıBkz. ARR
Müşteri YoğunlaşmasıMüşteri Yoğunlaşması - Customer ConcentrationEn Yüksek Gelir Elde Edilen Müşteri Geliri / Toplam Satış GelirleriToplam gelirin ne kadarının bir müşteriden elde edildiğini gösteren metriktir. 0,20'den yüksek olması riskli kabul edilir.
Net BurnNegatif Nakit Akışı - Net BurnOPEX - Brüt Karİşletmenin faaliyet giderlerinin gelirlerinden fazla olduğu dönemlerde kullanılan metriktir.
NIPEÇalışan başına kâr – Profit per employeeFAVÖK / [(Dönem başı çalışan sayısı + dönem sonu çalışan sayısı)/2]İşletmenin bir dönem içerisinde elde ettiği kârın toplam çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yine kadro verimliliği açısından ölçülmesi çok önemli bir metriktir.
Non-OPEXOlağandışı Giderler - Non operating expensesOlağandışı giderler toplamıİşletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili olmayan giderlerin tümünü gösteren metriktir.
NOPATVergi sonrası net faaliyet karı - Net operating profit after taxFaaliyet Gelirleri x (1-(% Vergi Oranı))İşletmenin borçlarının etkisi olmadan, faaliyetlerinden ne kadar net kar elde edeceğini gösteren metriktir.
NPVNet Bugünkü Değer - Net Present ValueGelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değerlerinin farkları. Bir yatırımın finansal kapasitesini belirlemek için kullanılan metriktir.
OPEX (Gross Burn)Faaliyet giderleri - Operating expensesSMM (COGS) + Ücretler + Amortisman Giderleri + Faizler + Vergiler + Diğer Faaliyet Giderleriİşletmenin belirli bir dönemde yaptığı harcamaların bütünüdür. Net Burn ile karıştırılmamalıdır.
Out of Cash DateSıfır Nakit Tarihi - Zero Cash DateNakit / Net Burnİşletmenin elindeki nakit ile kaç ay idare edebileceğini gösteren metriktir. Finans yöneticileri tarafından kullanılması ve takip edilmesi gerekmektedir.
P/EF/K Fiyat Kazanç Oranı - P/E Price to EarningsHisse Başı Fiyat / Hisse Başı KarF/K oranı bir işletmenin elde ettiği kara göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir metriktir. Kar çarpanı olarak da bilinir.
PTRÜcretlerin satışlara oranı - Payroll to RevenueToplam ücret giderleri / net satışlar.İşletmelerin ücret giderlerinin toplam satış gelirlerine oranıdır. Her yıl izlendiğinde kadro verimliliği hakkında önemli ipuçları verir.
QRAsit Test (Likidite) Oranı - Quick Ratio(Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlarİşletmenin hemen nakde dönülebilecek varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama durumunu gösterir.
RDPAr-Ge Verimliliği - R&D Productivity(Cari Yıl Satışları - Önceki Yıl Satışları) / Önceki Yıl Ar-Ge Harcamalarıİşletmenin ar-ge harcamalarının ne kadarının gelire dönüştüğünü gösteren metriktir.
ROASReklam harcamalarının geri dönüşü - Return on ad spendSatışlar / Reklam Harcamalarıİşletmenin reklam harcamalarının ne kadarının gelire dönüştüğünü gösteren metriktir.
ROIYatırımın geri dönüşü - Return on investment(Gelir - (yatırım maliyeti + ürün maliyeti)) / (yatırım maliyeti + ürün maliyeti)Belirli bir dönemdeki yatırımın maliyetleri ve gelirleri arasındaki oranı gösteren metriktir. Aylık, yıllık gibi dönemler dahilinde hesaplanabilir.
ROICSermaye yatırımlarının geri dönüşü - Return on Investment CapitalNOPAT / Sermaye YatırımlarıSermaye yatırımlarının geri dönüşünü gösteren metriktir.
Stok Devir Hızı Stok Devir Hızı - Inventory TurnoverSatılan Malların Maliyeti / (Başlangıç Stok Değeri + Dönem Sonu Stok Değeri) / 2 Firmada yer alan stokların ne kadar süre içerisinde yenilendiğini ve ya elden çıkarıldığını gösterir. Stok maliyetleri planlamasında önemli bir kalemdir. Pazarlama faaliyetinin ne derecede iyi yönetildiğini gösterir.
2 Yorum
  1. […] Unutma ölçemediğini yönetemezsin. Bu altın kural için şu opinyuyu mutlaka okumalısın: Ölçemediğini Yönetemezsin – 1. […]

  2. […] metrikleri elde ettikten sonra büyüme ivmesini yakalama adımına geçilebilir. Büyüme ivmesinin […]

Opinyuya yorum yapın

www.opinyu.com'da yer alan her türlü içeriğin tüm telif hakları Opinyu'ya aittir. www.opinyu.com sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır. Bunlar opinyu.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. www.opinyu.com'daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. Opinyu hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zamanda değişikliğe gidebilir. 

Opinyu bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir. Opinistlerin (Yazarların) İçeriklerindeki Sorumluluk Kendilerine Aittir. İçerikler kesinlikle tavsiye içermemektedir. İçeriklerden edindiğiniz bilgileri uzman kişilere danışmadan uygulamanız zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlardan Opinyu ya da Yazar asla sorumlu tutulamaz. 

©2024 opinyu.com

©2022 opinyu.com

©2024 opinyu.com

©2024 opinyu.com

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account