İçerikte Neler Var?

Endüstri 4.0 Otomotiv’de Neler Değiştirecek? 

image 3

İnsanlık tarım toplumundan sanayi toplumuna geçtiğinden beri çok hızlı bir değişim geçiriyor. Buharlı motor, elektrikli motor, dijital devrim derken bugün insanın üretimden uzaklaştığı, makinelerin birbiri ile iletişime geçtiği bir devrim yaşanıyor. 

Endüstri 4.0 nedir? 

Endüstri 4.0; yüksek otomasyon sistemleri, robotik süreçler, birbiri ile anlık ve sürekli haberleşebilen entegre üretim sistemleri, akıllı dijital çözümleri ile birlikte kas gücüne olan ihtiyacı azaltmayı, maliyetleri minimum seviyeye indirmeyi, verimliliği arttırmayı hedefleyen, müşteri gereksinimlerini daha hızlı ve kaliteli şekilde gideren çevik ve esnek bir üretim modelini ifade ediyor.  

image 4

Otomotiv sektörü ise, imalat sanayi içerisinde yaşanan değişim ve gelişmelerin temsil edildiği lokomotif sektörlerden biri. Bu nedenle otomotiv sektörü endüstri 4.0 sürecinin olası gelişim ve adaptasyon adımlarının görüleceği öncü sektörlerin başında geliyor.

Kullandığımız otomobiller artık bizi bir yerden bir yere götüren bir kara taşıtı değil. Aslında hepsi bugün kullandığımız teknolojik ürünlerin bir devamı. Araç sahibi olmak bir lüks de değil üstelik. Pandemi döneminde önemli bir ihtiyaca dönüştü. Küresel ölçekte yaşanan teknolojik gelişmelerin örneklerini ivedi bir şekilde otomotiv sektörü içerisinde de görüyoruz.

Bunun en somut örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde TOGG’un tanıtımında gördük. TOGG Sedan modelinin lansmanını otomotiv fuarında değil de ABD’deki CES 2022 (Consumer Electronics Show) Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gerçekleştirdi.

Türkiye açısından fırsatlar ve riskler  

Türkiye’de otomotiv sektörü oldukça gelişmiş. En önemli ihracat sektörümüz. Bu nedenle otomotiv sektörü için değişim sürecindeki gelişmeler yakından takip edilerek adaptasyon hızla tamamlanmalı. Sürecin verimli değerlendirilmediği durumda, uzun dönemde üretim kapasitesinde, ihracat payında, pazar payında yaşanacak düşüşler bir tehdide dönüşebilir.

Türkiye gibi operatör maliyetinin daha az olduğu ülkelerde, dijital dönüşüm açısından imalat sanayiinde karşılaşılan ana problem yatırım geri dönüş maliyetindeki belirsizlik. Bu nedenle dördüncü sanayi devrimi süreci devlet tarafından teşvik edilmeli ve desteklenmeli bu yol ile üretici bilinçlendirilmeli. 

İstihdamda tehlike 

image 5

Endüstri 4.0’ın en önemli özelliklerinden biri niteliksiz işgücüne olan talebi azaltması aksine nitelikli işgücü talebi yaratmasıdır. Türkiye’de ise maalesef nitelikli işgücü açığı var. Bu problem ancak şu anki iş gücünün teknik eğitimler ile niteliğini arttırma ve alttan gelen genç nesil için eğitim müfredatında uzun dönemli ve teknolojik gelişmelere paralel (Kodlama, programlama vb.)  alt yapıyı barındıran bir eğitim planlaması yapılarak çözülebilir. Bu yol izlenerek, sanayi devrim süreci sonunda ortaya çıkması beklenen yeni mesleklere adapte olabilecek bir nesil yetişeceği için istihdam riski de minimum bir seviyeye indirgenebilir. 

Ayrıca otomotiv yan ve ana sanayi içerisinde faaliyet gösteren Ar-Ge birimlerinin niteliği ve sayısı arttırılmalı, inovatif ürün ve süreç araştırmalarına ağırlık verilmeli. Teknolojik inovasyonlar olmadan endüstri 4.0’da üretim yapmak oldukça zor. 

Yabancı sermaye 

Otomotiv sektöründe Endüstri 4.0’a uyumlu ve de katma değerli ürün üretecek altyapının kurulması ilk etapta yabancı sermaye yatırımı ve bu yatırım ile kazanılacak know-how sayesinde gerçekleşebilir. Tabii bunda ekonomik faktörler kadar siyasi faktörler de etkili. Başta diğer ülkeler ile olan siyasi ilişkiler ve ayrıca iç siyasette karşılaşılan krizler güvensizlik ortamı yaratacağından ileriye yönelik sermaye yatırımlarına ket vurması kaçınılmaz. Bunun en somut örneğini yakın zamanda Manisa’ya yatırım kararı alıp sonrasında vazgeçen Volkswagen’de gördük. Bu nedenle bu dönüşüm esnasında siyasi bir istikrarın sağlanmış olması işimizi kolaylaştırır. 

image 6
Başta diğer ülkeler ile olan siyasi ilişkiler ve ayrıca iç siyasette karşılaşılan krizler güvensizlik ortamı yaratacağından ileriye yönelik sermaye yatırımlarına ket vurması kaçınılmaz. Bunun en somut örneğini yakın zamanda Manisa’ya yatırım kararı alıp sonrasında vazgeçen Volkswagen’de gördük.

Özetle; Türkiye, otomotiv sektöründe sahip olduğu güçlü yan ve ana sanayi tecrübesi sayesinde ve ayrıca devlet destekli kamu-özel sektör, üniversite işbirliklerini içine alan stratejik planlama ve yol haritası oluşturarak bu sürece ayak uydurmak zorundadır. Yoksa bu devrimi de kaçırabiliriz. 

6 Yorum
  1. […] önceki yazılarımda da bellirttiğim üzere Sanayi 4.0 dönüşümünün içerisinden geçerken hep şunu dile getiriyoruz: Bu devrimi yakalamak için teknolojik inovasyon […]

  2. […] insanları hayal etmekteyiz. Ancak diğer bir açıdan özellikle Almanya’da 2011 yılında 4.Sanayi Devrimi ile de ifade edilebilen bu durum çevreci faktörler ile […]

  3. […] Dijital dönüşüm bu yeni olgunun topluma ve işe yansıması olarak özetlenebilir. Endüstri 4.0 kavramı tek başına çokça teknoloji odaklıdır. Halbuki dijital dönüşüm insan odaklı bir […]

  4. […] yılından itibaren ise dördüncü sanayi devrimini tecrübe ediyoruz. Her ne kadar üzerinde mutabakata varılmamış konuların başında bu sürecin […]

  5. […] Endüstri 4.0 kavramının ortaya çıktığı Almanya’da bile durum bizimkinden pek farklı değil. […]

  6. […] yanı sıra disiplinler arası düşünme ve hareket etme alanları, şirketler tarafından Endüstri 4.0 için personel kalifikasyonunun merkezi unsurları olarak kabul ediliyorlar. Ayrıca, dördüncü […]

Opinyuya yorum yapın

www.opinyu.com'da yer alan her türlü içeriğin tüm telif hakları Opinyu'ya aittir. www.opinyu.com sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır. Bunlar opinyu.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. www.opinyu.com'daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. Opinyu hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zamanda değişikliğe gidebilir. 

Opinyu bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir. Opinistlerin (Yazarların) İçeriklerindeki Sorumluluk Kendilerine Aittir. İçerikler kesinlikle tavsiye içermemektedir. İçeriklerden edindiğiniz bilgileri uzman kişilere danışmadan uygulamanız zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlardan Opinyu ya da Yazar asla sorumlu tutulamaz. 

©2024 opinyu.com

©2022 opinyu.com

©2024 opinyu.com

©2024 opinyu.com

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account